Creació d’un microsite per promoure el pes saludable entre la població espanyola, a través de les històries dels que ja han provat PronoKal.