Un dur entrenament de molts anys ens ha permès dominar totes les estratègies, tàctiques i tècniques de comunicació que millor poden ajudar a la teva marca en la seva ascensió al cim. I com cada projecte té un pendent diferent, en Punta Alta et guiarem per les més ràpides i segures:

  • Publicitat de productes i serveis farmacèutics i de consum
  • Branding Care i imatge corporativa
  • Màrqueting directe i promocional
  • Comunicació a professionals, personal sanitari i usuari final
  • Plans de fidelització al públic, prescriptors i comercials
  • Producció audiovisual
PROJECTES DE L'ÀREA DE PUBLICITAT