Punta Alta Comunicació a través del seu web www.puntaalta.es o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, pot sol·licitar a la usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Punta Alta Comunicació, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Punta Alta Comunicació s.l. que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el qual estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de Dades de caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Punta Alta Comunicació s.l. utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari la informació que aquest sol·liciti, així com per informar d’ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per al mateix.

Qualsevol usuari registrat pugues a qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrats a la web www.puntaalta.es mitjançant comunicació escrita dirigida a Enric Granados 145, 2º 1º (08008) Barcelona (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: info@puntaalta.es