Equip de Punta Alta

    Punta Alta compta des del seu inici d’activitat l’any 2009 amb un grup de professionals amb una àmplia experiència en la promoció, comunicació i investigació per marques posicionades en l’àrea de la salut i el benestar, tant per marques de productes farmacèutics com de gran consum.

    Per tot això compta amb publicitaris, periodistes, especialistes en ciències de la salut (medicina, biologia), economistes, estadístics, especialistes digitals, planners, dissenyadors, creatius, administratius… units per un objectiu i passió, acompanyar als nostres clients a l’èxit.