Només hi ha una estratègia d’atac vàlida per arribar a les cotes més altes: augmentar les vendes. I, per aconseguir-ho a Punta Alta ens agrada treballar braç a braç amb les forces comercials, planificar amb elles cada pas i buscar nous camins per avançar cap als objectius marcats. Perquè guiar la teva marca cap al més alt és el nostre treball.

  • Accions de motivació de la força de vendes
  • Convencions i presentacions
  • Material comercial i promocional
  • Formació de producte i tècniques comercials
PROJECTES DE L'ÀREA DE MÀRQUETING & VENDES